Home
Obec
Místopis
       Ulice
       Místa
       Okolí
Historie
Fotogalerie
Autor
Různé zajímavosti Vzkazy


Autor
Obecní úřad
Reliéf obce

ULICE


Tvarožnou je tvořena těmito ulicemi:

Náves Náves Hlavní ulicí je Náves, která má zhruba směr od západu na východ.
Na prvním fotu je pohled od budovy Obecního úřadu. Druhé foto je z opačného konce.

Konec Z Návsi vybíhá směrem západním ulice Konec (pohled směrem k Návsi).

U Dvora Z Návsi vybíhá směrem východním ulice U Dvora. Ta se na konci rozvětvuje.

Nová ulice Ulice U Dvora směrem východním pokračuje jako Nová ulice.

Za Dvorem Směrem severním pak pokračuje jako ulice Za Dvorem. Ta se po chvíli také rozvětvuje.

Sivická Ulice Za Dvorem pokračuje dále směrem severním jako Sivická. Jak už název naznačuje, jede se tudy na Sivice a dále na Pozořice.

Za Humny Za Humny A západním směrem z ní vybíhá ulice Za Humny. Ta se ke konci lomí jižně a navazuje na Náves. Je to nejdelší ulice v obci.

Gastl Souběžne s ulicí Konec se táhne ulice Gastl, která se napojuje na Náves.

Kroukártí Kroukártí V místě, kde se ulice Za Humny ohýbá k jihu, se na ní napojuje západním směrem ulice Kroukártí, která pak ústí do Gastlu.

Hlinky A hned vedle Kroukártí vede severním směrem ulice Hlinky.

Krhon Nad ulicí U Dvora jižním směrem se nachází ulice Krhon , která ústí jak na Náves tak do ulice Za Dvorem. Název nám napovídá, že se u ní nachází hřbitov. Zároveň je to jedna z nejstarších místních částí. Proto zde nacházíme mnoho krátkých a úzkých uliček.
Krhon Krhon Krhon

Ke Hřišti Na ulici Gastl navazuje ulice Velatická, které ovšem nikdo neřekne jinak než Ke Hřišti. Z názvu je jasné kam se touto ulicí dostaneme.Také se můžete podívat na seriál na pokračování Jak vzniká ulice?


  Zpět