Home
Obec
Místopis
       Ulice
       Místa
       Okolí
Historie
Fotogalerie
Autor
Různé zajímavosti Vzkazy


Autor
Obecní úřad
Reliéf obce

BUDOVY A OSTATNÍ


Budovy

Ostatní místa

Pomníky:


V Tvarožné a v jejím nejbližším okolí se nachází mnoho pomníků i božích muk.


Pomník oblíbenému místnimu faráři Václavu Kosmákovi vybudovaný v r.1923, se nachází ve severním svahu pod kostelem. Autorem portrétního medailonu na pomníku je brněnský sochař František Fabiánek.

Na místě pod Santonem, při silnici na Brno, kde se rozloučil farář Václav Kosmák 11.5.1893 se svými farníky, byl postaven vyřezávaný a malovaný kříž od Matouše Plotěného z Jiříkovic. Když původní kříž stářím zchátral, byl v roce 1943 nahrazen novým od brněnského řezbáře Josefa Michka. Tento kříž byl v roce 1998 restaurován p. Šlezarem z Olomouce. Na pravé fotografii je detail výzdoby.

Poblíž, směrem k Tvarožné, se u silnice nachází pomník věnovaný francouzskému generálovi Jean Maria Melon Roger Valhubertovi, který byl v Bitvě tří císařů raněn, a po několika dnech následkem zranění zemřel v Brně.

Skoro přímo naproti předešlému se na úbočí Santonu nachází pomník památce padlých v Bitvě tří císařů z roku 1987.

Opodál myslím býval i dřevěný kříž se stříškou, ale ten se tu nyní již nenachází.

Na jižní straně kostela se nachází s největší pravděpodobností původní hřbitovní kříž, ponechaný zde po přemístění původního hřbitova v roce 1832.

Tento kříž se nachází na místním hřbitově. Původně byl umístěn v ose hřbitova uprostřed cesty, zhruba na úrovni hrobů tvaroženských kněží, obehnaný nízkým železným plůtkem. Při rozšiřování hřbitova byl přemístěn na stávající místo na úroveň márnice.

Na návsi, naproti radnici stojí tři památníky zasvěcené obětem napoleonské (z roku 1993), I. (z roku 1920) a II. světové války (z roku 1945).

Socha sv. Jana Nepomuckého z doby baroka od neznámého autora. Přenesena sem ze zahrady fary. (foto bude)

Na křižovatce ulic Hlinky a Za Humny stojí kříž rodiny Kalábových z r.1873.

Před mateřskou školkou stojí kříž dětí Tužinových z r. 1893. Tento původně stál před budovou základní školy, později byl přemístěn na hřbitov. Konečně po roce 1989 byl vrácen skoro na stejné místo, kde stál původně.

Při polní cestě z Hlinek k Vinohradům stojí Blahákův kříž z roku 1908. V pravo je detail zadní strany.

Na pokračování výše uvedené polní cesty k Velaticím stojí pod Vinohrady Boží muka, Pravděpodobně nejstarší drobná sakrální stavba v Tvarožné.

V poli nad Hlinkami stojí boží muka. V okénkách jsou umístěny obrazy českých světců od místního rodáka - doc. Vladimíra Drápala (viz detaily). V současné době ovšem již značně narušené.


Na konci Masarykovy aleje, vedoucí od Hlinek k lesu, stojí kovový kříž na kamenném podstavci.

Na polní cestě nad Vinohrady k Velaticím stojí kamenný kříž z roku 1850.

Při silnici na Velatice stojí tzv. "Černý kříž" z roku 1946.

Při státní silnici na Vyškov stojí kříž z roku 1918, který je věnován památce Karla Daňka, padlého roku 1915 u Lvova. Na detailu je přední stěna kříže.

Kousek dál od uvedeného kříže, na křižovatce s cestou na Blažovice, se nachází betonový funkcionalistický pomník věnovaný automobilovému závodníku Bedřichu Sofferovi. Je to v místě, kde 15.9.1928 zahynul při zkušební jízdě .

Na parkovišti u motorestu Rohlenka se nachází socha francouzského granátníka v nadživotní velikosti.  Zpět